Debat1el Pràctica 2: Interacció i Objecte

  1. Mireia Puig Poch says:

    Bé, Anna, bona descripció. Recorda que l’eina d’anàlisi d’artefactes del Design Toolkit et pot ajudar a acabar de completar-la. Complementar les mesures sobre les imatges, sempre ajuda a la comprensió.